ลงทะเบียนเพิ่ม - ถอน ภาค 2/2565 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 11 - 17 ม.ค. 2566 วันที่ประกาศ 24 ธ.ค.2565
   ลงทะเบียนสาย ภาค 2/2565 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วันที่ 11 - 17 ม.ค. 2566 วันที่ประกาศ 24 ธ.ค.2565
   กำหนดการโครงการแบ่งชำระ ภาค 2/2565 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วันที่ประกาศ 24 ธ.ค.2565
   กำหนดการยื่นคำร้องนักศึกษาลงทะเบียน ภาค 2/2565 ปริญญาตรี วันที่ประกาศ 16 ธ.ค.2565
   กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2565 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 25 - 28 ธ.ค. 2565 วันที่ประกาศ 16 ธ.ค.2565
   ประกาศ! การลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาค 2/2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. - 18 ธ.ค. 2565 วันที่ประกาศ 16 พ.ย.2565