มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
SRIPATUM UNIVERSITY CHONBURI CAMPUS
สมัครงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
APPLICATION FOR EMPLOYMENT

      
คลิกเพื่อสมัครงานผ่านอินเทอร์เน็ต (ภาษาไทย) 
      
APPLICATION FOR EMPLOYMENT (English) 
      
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานกับมหาวิทยาลัย